Beskæftigelse
Dorte beskæftiger sig med sagsbehandling inden for hovedsageligt dødsboer. Herudover varetager Dorte opgaver i bogholderiet.