Dorte Bennetzen
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf:
Beskæftigelse
Dorte beskæftiger sig med sagsbehandling inden for hovedsageligt dødsboer. Herudover varetager Dorte opgaver i bogholderiet.