Rekonstruktion

At redde kriseramte virksomheder kræver en hurtig indsats og en særlig faglighed

Tidsfaktoren er ofte afgørende, når man forsøger at redde kriseramte virksomheder. Det er derfor vigtigt at få skabt et godt og målrettet samarbejde mellem virksomhedens ledelse, ejere, kreditorer og eksterne rådgivere.

I et komprimeret rekonstruktionsforløb er det ikke usædvanligt, at nogle af forudsætningerne for rekonstruktionen ændrer sig undervejs. Nye krav kan dukke op, nye potentielle købere kan melde sig på banen eller kreditorer kan miste troen på projektet undervejs i forløbet. Derfor er det væsentligt, at rekonstruktionsteamet kan arbejde sammen, udviser stor fleksibilitet og besidder en stor faglighed, hver på sit felt.

Hos Kielberg Advokater har vi stor erfaring med at deltage i og lede sådanne rekonstruktionsprocesser. Vi trækker på vores store professionelle netværk af samarbejdspartnere og indsætter et team af juridiske specialister, der netop besidder den faglighed, som er påkrævet i den pågældende rekonstruktion.

Ud over en stor faglighed på de enkelte juridiske områder er en vellykket rekonstruktion oftest et resultat af stort overblik, bred erhvervserfaring og gode samarbejdsrelationer med eksterne rådgivere, kreditgivere og investorer.