Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rekonstruktion

At redde kriseramte virksomheder kræver en hurtig indsats og en særlig faglighed

Tidsfaktoren er ofte afgørende, når man forsøger at redde kriseramte virksomheder. Det er derfor vigtigt at få skabt et godt og målrettet samarbejde mellem virksomhedens ledelse, ejere, kreditorer og eksterne rådgivere.

I et komprimeret rekonstruktionsforløb er det ikke usædvanligt, at nogle af forudsætningerne for rekonstruktionen ændrer sig undervejs. Nye krav kan dukke op, nye potentielle købere kan melde sig på banen eller kreditorer kan miste troen på projektet undervejs i forløbet. Derfor er det væsentligt, at rekonstruktionsteamet kan arbejde sammen, udviser stor fleksibilitet og besidder en stor faglighed, hver på sit felt.

Hos Kielberg Advokater har vi stor erfaring med at deltage i og lede sådanne rekonstruktionsprocesser. Vi trækker på vores store professionelle netværk af samarbejdspartnere og indsætter et team af juridiske specialister, der netop besidder den faglighed, som er påkrævet i den pågældende rekonstruktion.

Ud over en stor faglighed på de enkelte juridiske områder er en vellykket rekonstruktion oftest et resultat af stort overblik, bred erhvervserfaring og gode samarbejdsrelationer med eksterne rådgivere, kreditgivere og investorer. 

 

Hvad er virksomhedsrekonstruktion?

I erhvervslivet kan virksomheder i perioder stå over for økonomiske udfordringer, der truer deres eksistensgrundlag. I disse situationer er rekonstruktion en afgørende strategi, der kan genoprette en virksomheds økonomiske balance og forhindre en truende konkurs. Denne proces åbner muligheder for fortsat drift og er tilgængelig for både enkeltpersoner og virksomheder, men i denne artikel vil vi fokusere på virksomhedsrekonstruktion.

 

Rekonstruktion, tidligere kendt som betalingsstandsning, er et værktøj under konkursloven, der kan bruges til at redde en virksomhed fra konkurs. Processen involverer en eller flere rekonstruktører, udpeget af skifteretten efter anmodning fra enten en kreditor eller virksomheden selv. Skifteretten kan også udpege en regnskabskyndig tillidsmand, som en revisor, til at bistå med at genoprette virksomhedens økonomi.

 

Rekonstruktion kan omfatte:

– Akkordaftale: En aftale med virksomhedens kreditorer, hvor kravene enten reduceres procentvis, annulleres helt eller betalingsdatoen udsættes.

– Virksomhedsoverdragelse: Overførsel af hele eller en levedygtig del af virksomheden til en anden virksomhed.

– Andre tiltag, der alene eller sammen med de øvrige dele af rekonstruktionen medfører, at virksomheden ophører med at være insolvent.

 

Under rekonstruktionsprocessen fortsætter virksomhedens daglige ledelse med at drive forretningen. Dog kræver større beslutninger godkendelse fra rekonstruktøren, hvilket adskiller sig markant fra en konkursbehandling, hvor en kurator overtager ledelsen.

 

Hvem kan anmode om virksomhedsrekonstruktion?

 

Enhver fysisk eller juridisk person, herunder enkeltpersoner, foreninger, selskaber og virksomheder, kan indgive en anmodning om virksomhedsrekonstruktion. Den primære betingelse er, at den pågældende person eller enhed ikke kan betale sin gæld til kreditorerne. Rekonstruktion kan hjælpe med at omstrukturere gælden og genoprette økonomien.

 

Det er vigtigt at forstå, at anmodning om virksomhedsrekonstruktion ikke automatisk sikrer en godkendelse. Retten foretager en grundig vurdering af den pågældende persons eller enheds økonomiske situation og andre relevante faktorer, før de træffer beslutning om rekonstruktion.

 

Rekonstruktionsproceduren: En grundig proces

 

Rekonstruktionen starter, når både kreditorer og virksomheden anmoder skifteretten om at indlede en rekonstruktionsbehandling. Skifteretten udpeger rekonstruktører og fastsætter dato for planmøde med kreditorerne. På dette møde præsenterer rekonstruktøren en overordnet plan for virksomhedens rekonstruktion. Kreditorerne stemmer herefter om planens godkendelse.

 

Hvis planen godkendes, skal rekonstruktøren inden for seks måneder udarbejde et rekonstruktionsforslag, typisk indeholdende en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse. Forslaget skal også godkendes af kreditorerne. Rekonstruktionen kan afsluttes, hvis forslaget ikke vedtages. Hvis en plan vedtages, er det afgørende: Virksomheden bliver solvent gennem rekonstruktionen eller går konkurs.

 

Vigtigheden af erfaring og samarbejde

 

I forsøget på at redde kriseramte virksomheder er tiden ofte afgørende. Et effektivt samarbejde mellem virksomhedsledelsen, ejere, kreditorer og eksterne rådgivere er afgørende. Rekonstruktion er en kompleks proces, hvor betingelserne kan ændre sig. Fleksibilitet og samarbejde er nøgleordene.

 

Hos Kielberg Advokater bringer vi ikke kun vores juridiske ekspertise ind, men også vores omfattende netværk af samarbejdspartnere. Vi arbejder tæt sammen som et team af specialister, der kan håndtere enhver aspekt af virksomhedsrekonstruktionen. Vores erfaring og evne til at tilpasse os ændrede omstændigheder gør os til en pålidelig partner i rekonstruktionssager.

 

Kontakt os i dag for at diskutere din situation og finde en vej til genopretning.