Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter

Styr på tingene giver søvn om natten

Hos Kielberg Advokater kan du få både testamente og ægtepagt professionelt på plads. Der kan være mange og gode grunde til at have papirerne i orden med et professionelt udarbejdet testamente og en ægtepagt, der regulerer økonomi og arveforhold mellem kommende ægtefolk og mellem arvinger.

Vi sætter en ære i at finde den helt rigtige løsning og formueordning, akkurat som et kommende ægtepar ønsker den. Med en ægtepagt i hånden, kan man nemlig gøre en del af sin formue til særeje og derved sikre både sig selv og sin ægtefælle økonomisk, i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Vi vægter samtidig højt, at vores klient får lavet præcis det testamente, der tilgodeser testators ønsker og i videst muligt omfang imødegår konflikter imellem arvingerne, når dødsfaldet er indtrådt.

Sparring med advokat og revisor ved overdragelse af virksomhed

Er der i forbindelse med udfærdigelsen af testamentet eller ægtepagten samtidig tale om virksomheder, der skal overdrages eller arves, er vi særligt kompetente rådgivere for dig og sparringspartnere for virksomhedens advokat og revisor. Vores private client afdeling er en specialenhed, der netop rådgiver klienter i dette krydsfelt mellem privatretten og erhvervsretten. Det garanterer et forløb, hvor overdragelsens mange forskelligartede hensyn bliver iagttaget og den juridiske side fuldt ud sikres.

Rettidig omhu give ro i sindet

Endelig hjælper vi også med oprettelse af fremtidsfuldmagter, hvor man kan fremtidssikre sine personlige og økonomiske forhold i tilfælde af, at man i fremtiden skulle blive ramt af sygdom (fx opstået efter en ulykke eller demens), svækket mental funktion/helbred eller lignende. Det er vigtigt at få lavet dokumentet, mens man stadig er habil og kan forstå betydningen af indholdet, da dette er en betingelse for oprettelsen.

Når man som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger man en eller flere fremtidige repræsentanter, såkaldte fremtidsfuldmægtige, som kan varetage fuldmagtsgivers økonomiske og personlige forhold, hvis man engang i fremtiden ikke selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagten skal registreres skriftligt i Fremtidsfuldmagtsregistreret/tinglysningssystemet, hvor dokumentet skal signeres med NemID / MitID – og derefter vedkendes for en notar i skifteretten. Hos Kielberg Advokater bistår vi både med oprettelsen og tinglysningen af fremtidsfuldmagten – og vi vejleder dig/jer udførligt og trygt igennem hele processen, herunder omkring signeringen med NemID / MitID og tidsbestillingen ved skifteretten. Såfremt fuldmagtsgiver er fritaget for at bruge NemID / MitID, er der mulighed for at oprette en papirbaseret fremtidsfuldmagt, hvilket Kielberg Advokater også gerne bistår med.

Så længe man som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage sine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”hviler” i Fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil fuldmagtsgiver eller den/de fuldmægtige anmoder om ikraftsættelse pga. sygdom eller lignende. Ikraftsættelsen kræver bl.a. en lægeerklæring.

En fremtidsfuldmagt er et godt alternativ til et værgemål efter værgemålsloven. Der er bl.a. langt større grad af selvbestemmelse ved en fremtidsfuldmagt. Dertil sikrer en fremtidsfuldmagt, at de pårørende slipper for at tage et ubehageligt initiativ til værgemål over for myndighederne.