Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tvangsfjernelser

Alle har ret til advokatbistand – også børn

Kielberg Advokater har gennem mange år specialiseret sig i sager om tvangsfjernelser og tvangsanbringelser af børn, og vi har derfor stor forståelse for det menneskelige aspekt i disse sager og anerkender den vanskelige situation, familien står i. Vi kan tilbyde professionel bistand og hjælp gennem hele sagen om tvangsfjernelse eller anbringelse, så den ender på den bedst mulige måde for alle parter.

Hos Kielberg Advokater har vi stor ekspertise på området, og vi kan derfor være behjælpelige uanset sagens karakter. Eksempelvis ved:

  • møder i Børn- og Ungeudvalget
  • formandsbeslutninger og godkendelse heraf
  • klager til Ankestyrelsen
  • sager i byretten

Vi sikrer børn og forældres rettigheder

For at sikre forældres og børns rettigheder ved sager om tvangsanbringelse, så har både forældre og børn over 12 år som udgangspunkt ret til gratis bistand af en advokat. Forvaltningen har pligt til at oplyse herom. Kielberg Advokaters specialister sikrer dig, at sager om tvangsfjernelse eller tvangsanbringelser af børn behandles korrekt.