Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Jess beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret og erhvervsret. Han har igennem en årrække rådgivet omkring køb og salg af virksomheder, generationsskifter, omstruktureringer og forhold omkring daglig virksomhedsdrift.

Han optræder som fortrolig rådgiver for især familie- og ejerledede virksomheder, hvor han med sin store juridiske faglighed og mangeårige ledelseserfaring bidrager til strategisk vækst og udvikling.

Jess evner som få at gøre komplekse juridiske processer til overskuelige beslutninger og samtidig holde fokus på målet for og effekten af den juridiske rådgivning. Hans forretningsforståelse og entreprenante indstilling bidrager samtidig til, at han altid ser muligheder frem for begrænsninger.

Jess har et meget stort netværk, som han deltager i og bruger aktivt til gavn for klienterne og de løsninger, han anbefaler.

Herudover rådgiver Jess et betydeligt antal private i handler med fast ejendom.
Baggrund
Jess Aagaard er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet. Han blev beskikket som advokat i 1993 og har møderet for Højesteret.

Ud over en indgående erfaring med især erhvervsretlige problemstillinger i Danmark har Jess også et særligt kendskab til grønlandske forhold. Han har i perioden 1991-1998 været advokat i Nuuk og løser stadig sager med udgangspunkt i hans unikke kendskab til juridisk rådgivning i Grønland.
Hverv & Netværk
Jess har igennem en årrække været aktiv i en række bestyrelser og har derigennem stor erfaring med drift og strategisk udvikling af virksomheder.

Han er certificeret bestyrelsesadvokat og udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel, som varetager behandlingen af konkursboer for SKAT.

Endelig er Jess partner i Kielberg Advokater, hvor han også er medlem af bestyrelsen.
Sprog
Dansk og engelsk