Claus Kolin

Statsautoriseret revisor 

Email: ck@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 12

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER
Claus er statsautoriseret revisor, og han har gennem mange år betjent især ejerledede produktions- og handelsvirksomheder. Derigennem har han opnået stor erfaring og viden navnlig inden for områderne økonomistyring og -rapportering, virksomhedsomstruktureringer og generationsskifter, virksomhedsoverdragelser samt skatteforhold for både virksomheder og private.

UNDERVISNING
Claus har i en årrække været ekstern lektor og censor på cand.merc.aud.-studiet på Syddansk Universitet.