Nis Stemann Knudsen

Advokat, Møderet for Højesteret

Email: nsk@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 15
Mobil: 23 20 04 80

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Nis arbejder primært med erhvervsret, og han har bred erfaring med rådgivning om erhvervsejendomme samt retssagsbehandling og insolvensret. Herunder har han særligt stor erfaring med konkursbehandling. Foruden bestyrelsesarbejde rådgiver Nis en række erhvervsvirksomheder.

Herudover er Nis en erfaren procedør, og han er beneficeret ved Østre Landsret samt Retten i Odense.

HVERV

Nis er medlem af Faggruppen for Erhvervsejendomme og Entreprise. Han har tidligere været formand for Odense Advokatforening samt Kredsbestyrelsen for Advokatsamfundets 4. kreds, og han fungerer i dag som censor ved den danske advokateksamen.

Nis er partner og direktør i Kielberg Advokater.