Pernille Bergholt Buhl

Advokat, Møderet for landsret

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Pernille er advokat med speciale i familieret, herunder særligt forældreansvarssager såsom forældremyndighed, bopæl og samværssager. Hun beskæftiger sig også med børnesager om tvangsfjernelse, hvor hun blandet møder i Børne- og Ungeudvalget.

Hun yder personlig rådgivning om ægteskab, indgåelse af ægtepagt (særejeaftaler), separation, skilsmisse og bodeling og formueopgørelser. Inden for hendes kompetenceområde er også arv og testamenter.

HVERV

Pernille er af Børne- og Socialministeriet udpeget til optagelse på de lister over advokater, der kan anvendes i sager om internationale børnebortførelser, jf. §§ 18 a og 20 d i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser).