Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

BR18 – et overblik over det nye bygningsreglement

Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement (BR18) i kraft.

Byggeloven udgør fortsat rammeloven for gældende byggekrav, mens bygningsreglementet bidrager til at specificere kravene til byggeriet, således at dette udføres og indrettes brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

BR18 indeholder først og fremmest en væsentlig strukturændring i forhold til den hidtidige regulering (BR15), hvor opbygningen af det nye reglement overskueliggøres. Ud fra et juridisk synspunkt er dette overordnet positivt, idet bekendtgørelsen nu er blevet mere brugervenlig, da BR18 ikke indeholder direkte vejledningstekster i selve bekendtgørelsen, men alene henviser til tekniske standarder.

BR18 medfører blandt andet, at den tekniske byggesagsbehandling ved kommunen afskaffes. Regelændringen tager sigte på at lette den bureaukratiske kommunale sagsbehandling, hvilket alt andet lige betegnes som værende positivt for bygherrer og rådgivere. Dog bør man fortsat være opmærksom på, at kommunen som udgangspunkt vil være berettiget til at foretage stikprøvekontroller i forbindelse med byggeriet. Ligeledes er den administrative byggesagsbehandling fortsat ved kommunen.

En væsentlig ændring ved BR18 er samtidig den nye certificeringsordning. Den kommunale tekniske byggesagsbehandling er således erstattet af certificeringsordninger, hvor specialister (brandrådgivere og statikere) certificeres til at sikre, at byggeriet overholder relevante sikkerhedskrav på brand- og konstruktionsområdet. Bygherrer og rådgivere vil derfor opnå en højere grad af indflydelse på byggeprocessen, hvor rådgiverne dog fortsat skal være upartiske og objektive.

Samtidig bør man som bygherre være opmærksom på, at kravene i byggeloven og BR18 fortsat skal overholdes, og det alene er tidspunktet for fremsendelse af dokumentation, der er rykket, således at materialet som udgangspunkt først skal fremsendes ved byggeriets færdigmelding. Dette suppleres af en række særbestemmelser afhængig af byggeriets brand- og konstruktionsklasse.

Med indførslen af BR18 vil de certificerede rådgivere derfor indtage en mere central rolle i byggeprocessen, hvilket kan give mulighed for en forretningsmæssig optimering af denne.

BR18 indeholder to overgangsordninger fra BR15. Den første overgangsordning indebærer, at det indtil den 30. juni 2018 vil være muligt at søge om byggetilladelse under iagttagelse af de gældende bestemmelser i BR15. Den anden overgangsordning indebærer, at det praktisk er muligt at lade kommunen forestå den tekniske byggesagsbehandling frem til den 31. december 2019, hvor der kan ske fravalg af reglerne i certificeringsordningen.

BR15 kan findes her.

BR18 kan findes her.

Reglerne om certificeringsordningen kan findes her.

Har du spørgsmål til BR18 eller reglerne om certificeringsordning, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseretlige afdeling, hvor vi altid sidder klar med specialistviden til at rådgive dig om byggeriets retsforhold.