Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Specialiseret Juridisk Rådgivning

Kommunalret og offentlig ret

Specialiseret rådgivning inden for kommunalret og offentlig ret

Hos Kielberg Advokater tilbyder vi ekspertise og juridisk rådgivning inden for kommunalret og offentlig ret – områder, der kræver indgående kendskab til både lovgivning og de særlige forhold, som gør sig gældende i den kommunale og offentlige sektor. Vi har omfattende erfaring med at assistere kommuner, offentlige institutioner og private aktører med alle aspekter af kommunalret og offentlig ret.

Vores kompetenceområder

Vores specialiserede team af advokater står klar til at hjælpe med en bred vifte af kommunalretlige og offentligretlige spørgsmål, herunder:
 

Forvaltningsret og sagsbehandling

Vi sikrer, at sagsbehandlingen i kommunen lever op til de gældende forvaltningsretlige krav og retningslinjer. Vores rådgivning omfatter rekurs og domstolsprøvelse af forvaltningsakter.

Offentlige udbud og indkøb

Vi yder rådgivning omkring korrekt gennemførelse af udbud og indkøb, herunder overholdelse af EU’s udbudsregler. Vi assisterer også bydende parter og entreprenører for at sikre juridisk korrekte tilbud. 

Kommunalfuldmagt og delegation

Vi rådgiver om anvendelsen af kommunalfuldmagt og delegation af kompetencer til politiske og administrative organer. Vi hjælper også med at navigere i de komplekse juridiske rammer for kommunalfuldmagten.

Miljøret og planlovgivning

Vores team hjælper med spørgsmål vedrørende miljøret og planlægning, herunder udarbejdelse og vurdering af lokal- og kommuneplaner. Vi tilbyder også rådgivning om naturbeskyttelse, ekspropriation og affaldssektorudfordringer.

Social- og sundhedsret

Vi bistår med rådgivning om sociale ydelser og sundhedslovgivning, herunder sager om visitation og tilsyn. Vores erfaring inkluderer rådgivning om myndighedsproblemstillinger og sikring af optimale løsninger inden for social- og sundhedsret. 

Offentlig ret

Vi rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder om offentlig ret. Vores rådgivning understøtter offentlige myndigheder og selskaber, sikrer overholdelse af lovgivningen og hjælper med administrative og politiske hensyn.

  

Kielberg Advokaters eksperter

Med en dybdegående forståelse af kommunalretslige og offentligretlige problemstillinger og en praktisk tilgang til juridisk rådgivning, er vi dedikerede til at levere professionel og pålidelig bistand inden for kommunalret og offentlig ret. Vores advokater og specialister arbejder tæt sammen med vores klienter for at levere skræddersyede løsninger, der opfylder deres specifikke behov.

Vores rådgivning er ikke blot begrænset til reaktiv problemløsning, men inkluderer også proaktive strategier, der sikrer, at vores klienter er på forkant med udviklingen inden for kommunalret og offentlig ret. Vi dækker hele Danmark og har rådgivet en lang række kommuner om kommunalretlige og offentligretlige problemstillinger gennem årene.

For mere information om vores ydelser inden for kommunalret og offentlig ret, kontakt os.