Håndtering af 120-dages reglen

Mellem arbejdsgiver og medarbejdere er det muligt at aftale, at medarbejderen kan afskediges med et varsel på én måned, hvis medarbejderen er sygemeldt i alt 120 dage inden for en periode på 12 måneder.

I vores nye artikel kan du læse om, hvordan antallet af sygedage opgøres, og hvordan det er muligt at afskedige med forkortet opsigelsesvarsel ved brug af 120-dages reglen. Artiklen er skrevet af advokat Malene Raunholt og advokatfuldmægtig Michelle Johansen, der yder højtkvalificeret juridisk rådgivning inden for ansættelsesret.

Læs artiklen her.

Om Forfatteren