Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fremtidsfuldmagter

Rettidig omhu giver ro i sindet

Hos Kielberg Advokater bistår vi med oprettelse af fremtidsfuldmagter, hvor man kan fremtidssikre sine personlige og økonomiske forhold i tilfælde af, at man i fremtiden skulle blive ramt af sygdom (fx opstået efter en ulykke eller demens), svækket mental funktion/helbred eller lignende. Det er vigtigt at få lavet dokumentet, mens man stadig er habil og kan forstå betydningen af indholdet, da dette er en betingelse for oprettelsen.

Når man som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger man en eller flere fremtidige repræsentanter, såkaldte fremtidsfuldmægtige, som kan varetage fuldmagtsgivers økonomiske og personlige forhold, hvis man engang i fremtiden ikke selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagten skal registreres skriftligt i Fremtidsfuldmagtsregistreret/tinglysningssystemet, hvor dokumentet skal signeres med NemID / MitID – og derefter vedkendes for en notar i skifteretten. Hos Kielberg Advokater bistår vi både med oprettelsen og tinglysningen af fremtidsfuldmagten – og vi vejleder dig/jer udførligt og trygt igennem hele processen, herunder omkring signeringen med NemID / MitID og tidsbestillingen ved skifteretten. Såfremt fuldmagtsgiver er fritaget for at bruge NemID / MitID, er der mulighed for at oprette en papirbaseret fremtidsfuldmagt, hvilket Kielberg Advokater også gerne bistår med.

Så længe man som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage sine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”hviler” i Fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil fuldmagtsgiver eller den/de fuldmægtige anmoder om ikraftsættelse pga. sygdom eller lignende. Ikraftsættelsen kræver bl.a. en lægeerklæring.

En fremtidsfuldmagt er et godt alternativ til et værgemål efter værgemålsloven. Der er bl.a. langt større grad af selvbestemmelse ved en fremtidsfuldmagt. Dertil sikrer en fremtidsfuldmagt, at de pårørende slipper for at tage et ubehageligt initiativ til værgemål over for myndighederne.

Kontakt

Picture of Lone Stemann Nielsen
Lone Stemann Nielsen

Advokat & partner
ln@kielberg.com
Dir. tlf.: 63 13 44 44