Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Virksomheder må ikke afvise betaling med kontanter

Manglende efterlevelse vil være en overtrædelse af kontantreglen i betalingsloven og kan straffes med bøde.

På baggrund af et stigende antal henvendelser fra forbrugere og virksomheder har Forbrugerombudsmanden netop slået fast, at virksomheder, der modtager betaling med betalingsinstrumenter som f.eks. betalingskort og betalings-apps, herunder MobilePay, ikke må afvise kunder, der vil betale med kontanter.

Virksomheder, der modtager betaling med ovenstående betalingsinstrumenter, skal derfor som udgangspunkt også tage imod kontanter. Manglende efterlevelse heraf vil være en overtrædelse af kontantreglen i betalingsloven og kan straffes med bøde.

Kontantreglen

Kontantreglen i betalingslovens § 81 indebærer, at virksomheder, der tager imod betaling med andre betalingsinstrumenter, som udgangspunkt også har pligt til at modtage kontanter i tidsrummet kl. 06.00-22.00.

Kontantreglen er indført med det formål at undgå en diskriminerende adfærd over for kontantbetalende kunder, hvorfor der ikke må iværksættes betalingshindringer, som alene påvirker netop disse kunder.

Reglen kan ikke omgås ved, at virksomheden skilter med, at de ikke modtager kontantbetaling.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at et set-up, hvor forbrugeren skal indbetale et kontantbeløb på et elektronisk kort til brug i virksomheden, vil være en omgåelse af reglerne og dermed en overtrædelse af kontantreglen.

Undtagelser til kontantreglen

Fjernsalg og selvbetjening

Pligten til at modtage kontanter gælder alene i fysisk bemandede virksomheder. Ubemandede selvbetjeningsmiljøer og webshops er derfor ikke omfattet af kontantreglen.

Hvorvidt et betjeningsmiljø skal anses for at være ubemandet afhænger af, om der fysisk er personale i virksomheden, der er ansat til at modtage betaling ved salg.

Områder med forhøjet risiko for røveri

Virksomheder, der fysisk er placeret i områder med en forhøjet risiko for røveri ved modtagelse af kontanter, er alene forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet kl. 06.00- 20.00.

Erhvervsministeren fastsætter hvilke områder, der kan betragtes som særligt røveriudsatte.

Såfremt en virksomhed ønsker at benytte sig af det forkortede tidsrum som følge af en røveririsiko, skal virksomheden give meddelelse herom til Finanstilsynet.

Dispensation

Erhvervsministeren kan, hvis der er tungtvejende grunde herfor, give dispensation fra kontantreglen. Et eksempel herpå er situationer, hvor det vil være særdeles byrdefuldt at lade kontantreglen finde anvendelse.

Brug for hjælp til efterlevelse af betalingsloven

Hos Kielberg Advokater rådgiver vi forskellige typer af virksomheder, som alle kan have behov for at få gennemgået deres betalingstilbud og øvrig efterlevelse af betalingslovens regler, herunder bl.a. procedurer i forbindelse med indløsning af elektroniske gavekort.

Har I brug for en gennemgang af virksomhedens betalingstilbud, så kontakt os for en uforpligtende dialog om jeres behov.

Læs mere om kontantreglen på Finanstilsynets hjemmeside

Læs nyheden “Rekordstor bøde for overtrædelse af spamforbuddet”

Dato

Forfattere