Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bopælspligt

Vær opmærksom på de nye regler omkring bopælspligt ved investering i nyetablerede boliger.

Der er i de fleste kommuner bopælspligt for at undgå affolkning. I 2021 er en ændring af reglerne om bopælspligt trådt i kraft, hvilken ændring har betydning i forhold til bopælspligt ved nyetablerede boliger. De nye regler for bopælspligt forventes især at få betydning for ejendomsinvestorer.

Hvad er bopælspligt?

Bopælspligt er pligten for ejeren af en beboelsesejendom til at sørge for, at ejendommen er beboet. Denne pligt kan opfyldes, ved at ejeren selv bor i boligen, eller ved at en lejer bebor boligen.

De nye regler

Bopælspligten er reguleret i boligreguleringsloven. Ved de tidligere regler om bopælspligt indtrådte bopælspligten først fra det tidspunkt, hvor en bolig blev anvendt til beboelse. Dette var i praksis fra det tidspunkt, hvor en ejer eller lejer første gang tilmeldte sig adressen i folkeregisteret. De tidligere regler medførte dermed, at bopælspligten ikke var glædende for nyetablerede boliger, selvom en lokalplan angav helårsbeboelse som anvendelse, hvilket gav mulighed for at erhverve nyetablerede boliger med henblik på anvendelse til feriebolig eller korttidsudlejning.

Ved ændring af reglerne om bopælspligt indtræder bopælspligten for ejendomme, der ifølge en lokalplan skal anvendes til helårsbeboelse allerede på det tidspunkt, hvor kommunen tildeler ibrugtagningstilladelse. Dermed vil der ikke længere være mulighed for at anvende nyetablerede boliger med bopælspligt til ferieboliger eller korttidsudlejning.

De nye regler vil alene finde anvendelse i ”regulerede kommuner” omfattet af boligreguleringsloven. 79 ud af 98 kommuner er regulerede.

Ydermere vil de nye regler om bopælspligt alene finde anvendelse på boliger opført i henhold til en lokalplan vedtaget og offentliggjort efter den 1. januar 2021.

Konsekvensen af manglende opfyldelse af bopælspligten

Hvis ejeren ikke opfylder bopælspligten i nyetablerede boliger, kan kommunen anvise lejere til boligerne.

Som ejendomsinvestor er det derfor vigtigt at være opmærksom på de nye regler, hvis du har til hensigt at erhverve nyetablerede boliger, særligt hvis du ønsker at anvende boligerne til ferieboliger eller korttidsudlejning.