Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Har I husket at registrere reelle ejere? – Fristen udløber 1. december 2017

Den 23. maj 2017 trådte en ny lov i kraft om registrering af virksomheders reelle ejere. Virksomhederne skal derfor inden 1. december 2017 registrere sine reelle ejere i lighed med registrering af de legale ejere.

Den legale ejer er den fysiske eller juridiske person, der direkte har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder i virksomheden.

Reelle ejere er defineret som den fysiske person eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Ved en ”tilstrækkelig del” anses som udgangspunkt 25 %, men det nævnte udgangspunkt er alene en indikation herfor.

En person kan være reel ejer ved direkte at råde over ejerandele og stemmerettigheder i den pågældende virksomhed. En person kan også være reel ejer ved indirekte at eje en virksomhed, som nævnt ovenfor. Det vil sige, at personen råder over ejerandele og stemmerettigheder i den pågældende virksomhed via en anden virksomhed, eksempelvis en holdingkonstruktion.

En person kan endvidere være reel ejer, hvis vedkommende udøver kontrol over virksomheden på anden måde. Det betyder, at virksomheden skal undersøge, om der er personer, der har særlige rettigheder. Det kan eksempelvis være en vedtægtsbestemt ret til at udpege flertallet af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, eller man har anden indflydelse på baggrund af en ejeraftale.

Såfremt en reel ejer udøver kontrol på en anden måde, skal dette blot angives inde på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Man skal som virksomhed ikke til at foretage en konkret vurdering af, hvor mange procents ekstra ejerskab den enkelte reelle ejer skal have, såfremt den reelle ejer kan udpege flertallet af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse.

Erhvervsstyrelsen har ligeledes opdateret deres vejledning vedrørende reelle ejere den 1. november 2017: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_reelle_ejere.pdf

Hos Kielberg Advokater A/S hjælper vi selvfølgelig gerne både med vurderingen af, hvem der skal registreres som virksomhedens reelle ejere og med den egentlige registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Spørgsmål til reglerne vedrørende registrering af reelle ejere kan rettes til advokat Malene Raunholt.

Dato

Forfattere