Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ændring i ejerkredsen i Kielberg Advokater A/S

Kielberg Advokater A/S foretager den 1. januar 2018 en ændring af ejerkredsen, idet de hidtidige partnere og medejere Lars Rasmussen, Lars Høj Andersson, Jeanette Illum-Johansen, Henrik Popp Hansen og Annette Petersen udtræder af ejerkredsen, ligesom samarbejdet med advokat Hans Vestergaard ophører senest den 1. juni 2018.

Beslutningen om udtrædelsen er truffet uden dramatik og i mindelighed, men på baggrund af en grundlæggende uenighed om den fremtidige strategi og forretningsdrift.

De udtrædende medejere tiltræder alle med virkning fra den 1. januar 2018 hos Bonnesen Advokater.

Kielberg Advokater drives herefter af en ejerkreds på 7 partnere og ca. 40 ansatte med kontorer i Odense og Vejle.

Henvendelse kan rettes til Jørn Frøhlich på jf@kielberg.com eller tlf. 63134401 for Kielberg Advokaters vedkommende og for de udtrædendes til Lars Rasmussen på lr@kielberg.com eller tlf. 63134482.

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater