Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kielberg Advokater og Aagaard Advokater fusionerer

Pressemeddelelse:

Advokatfusion styrker Kielberg Advokater

Et fælles ønske om at styrke den juridiske faglighed og tilbyde kunderne en mere fokuseret juridisk rådgivning resulterer nu i, at Kielberg Advokater og Aagaard Advokater slår sig sammen.

Det fusionerede selskab fortsætter under navnet Kielberg Advokater med hovedkontor i Odense. ”Det giver faktisk ualmindelig god mening at slå sig sammen”, siger advokat og ejer af Aagaard Advokater, Jess Aagaard. ”Med vores tilstedeværelse på Østfyn samt Kielbergs kontorer i Odense og Vejle har vi nu skabt alle forudsætninger for at give vores lokale og regionale kunder en generelt styrket juridisk rådgivning og samtidig tilbyde nogle faglige specialer, der efterspørges i hele landet”, uddyber han.

Advokat Nis Stemann Knudsen, der er direktør og partner i Kielberg Advokater, er helt enig i den udlægning. Samtidig løfter han sløret for, at der også har været andre årsager til fusionen end den geografiske udvidelse.

”Små og mellemstore ejerledede virksomheder udgør et betydeligt vækstpotentiale i dansk erhvervsliv, og vi har i begge virksomheder historisk set haft en stor del af vores erhvervskunder netop i dette segment”, pointerer Nis Stemann Knudsen. ”Det er også fra dette segment, at vi i denne tid oplever et stigende aktivitetsniveau, hvor vi skal løbe stærkt for at følge med. Vi har i 2018 allerede ansat 2 nye jurister i Kielberg Advokater og er i færd med at ansætte yderligere 2. Vi glæder os meget til at få Jess Aagaard og hans team med også”.

De to partnere nævner samtidigt, at der fra dette interessante erhvervssegment også dukker et stigende antal opgaver op inden for det privatretligt område. ”Det har i mange år været god latin i advokatsammenhænge at specialisere sig indenfor enten det privat- eller erhvervsretlige område. Men vi har stædigt holdt fast i at opretholde begge rådgivningsspecialer. Og det tyder på, at de erhvervsledere, vi rådgiver i virksomhedsregi, nu i stigende grad ser det som en fordel, at de også kan få lavet deres testamenter, ægtepagter og bodelinger hos et advokatfirma, de allerede har tillid til”, forklarer Nis Stemann Knudsen.

Sammenlægningen mellem de to advokathuse forventes at være tilendebragt til september 2018.

For yderligere oplysninger kontakt gerne enten Nis Stemann Knudsen på telefon 23 20 04 80, eller Jess Aagaard på telefon 40 88 15 54.

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater