Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kielberg Advokater vinder sag for udlejer ved Østre Landsret

Landsretten

Vi har repræsenteret en udlejer ved både Retten i Odense og for Østre Landsret i et spørgsmål om opsigelse af en lejer for tilsidesættelse af god skik og orden.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, hvorved opsigelsen ansås som gyldig, herunder at lejers indsigelser ikke kunne tages i betragtning, da indsigelsesfristen herfor var overskredet.

Lejers indsigelser mod opsigelsen var bl.a.
• Manglende påmindelse forud for opsigelsens afgivelse.
• At der var tale om en kombinationsskrivelse (dvs. ophævelse og opsigelse i samme brev)
• Ugyldighed
• At opsigelsens begrundelse ikke levede op til formkrav

Der var tale om en mundtlig tilkendegivelse fra Landsretten på domsvilkår, som både lejer og udlejer accepterede.

Landsretten fastslog, at en lejer, når indsigelsesfristen på 6 uger er overskredet, kun kan fremsætte indsigelser mod manglende opfyldelse af formkrav til opsigelsen. Det var herudover Landsrettens opfattelse, at opsigelsen i den konkrete sag opfyldte formkravene til en sådan i lejelovens forstand, og at lejers indsigelser var materielle og som følge heraf ikke kunne prøves.

Lejer skulle således fraflytte lejemålet.

Kielberg Advokater bemærker særligt, at Landsretten med sin tilkendegivelse stadfæster nyere højesteretspraksis, i forhold til hvad en overskredet indsigelsesfrist fra en lejer konkret bevirker.

Sagen blev både for byretten og Østre Landsret ført af advokat Anders Lylover Jensen. Ved spørgsmål til dommen eller lejeretlige emner i øvrigt kan han kontaktes på e-mail alj@kielberg.com eller direkte tlf. 6313 4411.

Dato

Forfattere