Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nye regler ved skilsmisse mellem forældre

Refleksionsperiode og tvungen delt bopæl

Indtil den 1. juli 2020 gjaldt der særlige regler ved skilsmisse mellem ægtefæller med fælles børn under 18 år. Refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl afskaffes.

Med virkning fra den 1. april 2019 blev der indført en nyskabelse i dansk ægteskabsret. For ægtefæller med fælles børn under 18 år blev der indført et krav om en refleksionsperiode på 3 måneder, før skilsmisse blev bevilget. Begge forældre var under refleksionsperioden forpligtet til at gennemføre et obligatorisk digitalt forløb med henblik på at give den enkelte forælder værktøjer til at skabe gode rammer for den nye familiesituation.

Kravet om en refleksionsperiode på 3 måneder gjaldt alene i de tilfælde, hvor forældrene var enige om at søge om skilsmisse uden forudgående separation.

Med indførelsen af kravet om en refleksionsperiode blev der samtidig indført et udgangspunkt om delt bopæl ved samlivsophævelse mellem forældre med fælles forældremyndighed, når forældrene ikke var enige om barnets fremtidige bopæl. Udgangspunktet blev alene fraveget i særlige tilfælde, herunder hvis afgørende hensyn til barnet talte herimod. Den tvungne delte bopæl medførte et krav om enighed blandt forældrene i relation til alle beslutninger vedrørende barnet, ligesom det ikke var muligt at indlede sag om barnets bopæl inden for tre måneder efter samlivsophævelsen.

Kravet om tvungen delt bopæl gjaldt ved samlivsophævelse mellem gifte, såvel som ugifte samlevende forældre.

Refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl blev indført med det hovedformål at skærme børn bedst muligt mod følgerne af en skilsmisse mellem forældrene, herunder at sikre ro om barnet i perioden lige efter en skilsmisse, at sikre tid til forståelse hos forældrene af børns reaktion på en skilsmisse samt at styrke forældrenes fremtidige samarbejde omkring deres fælles børn.

Den nye ordning

Kravene om en refleksionsperiode og tvungen delt bopæl har efter deres indførelse været genstand for kritik fra flere centrale aktører, der beskæftiger sig netop med børn i brudte familier. Kritikken lyder blandt andet på, at reglerne i mange situationer unødigt optrapper og forlænger konflikten mellem forældrene, ligesom et praktisk problem i relation til forældrenes anskaffelse af deres nye boliger kan opstå.

Med henvisning til den fremkomne kritik, blev reglerne med virkning fra den 1. juli 2020 afskaffet med det formål bedre at kunne varetage hensynet til børnene.

Fra den 1. juli 2020 kan forældre, der er enige om at søge om skilsmisse og om vilkårene herfor, herefter igen blive skilt umiddelbart efter ansøgning herom, uden at skulle afvente udløbet af en refleksionsperiode, ligesom afskaffelsen af den tvungne delte bopæl betyder, at forældre, der ved samlivsophævelsen er uenige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, straks kan henvende sig til Familieretshuset og få hjælp til at løse uenigheden om bopælen.

Med ønsket om på bedste mulige måde at skærme børnene mod følgerne af samlivsophævelse og skilsmisse er de tilbud, herunder det digitale læringsforløb, som blev tilbudt forældrene under refleksionsperioden, samtidig opretholdt, som generelle tilbud til alle forældre med fælles børn under 18 år, der bryder med hinanden.

Forældre kan få oplysninger om disse tilbud på Familieretshusets hjemmeside.

Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med samlivsophævelse, separation eller skilsmisse, eller i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.