Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tid til nytænkning for iværksættere

Er iværksætterselskaberne fortid i Danmark?

Mange iværksættere (ca. 45.000) har siden 1. januar 2014 benyttet sig af muligheden for at stifte et iværksætterselskab, også kendt som et IVS eller et 1-krone selskab, når de har skulle realisere deres drøm om at være iværksætter. En af de helt store fordele ved den selskabsform er, at selskabet kan stiftes uden et større kapitalindskud, som det f.eks. er påkrævet ved stiftelse af anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er). For iværksætterselskaberne er der alene et krav om startkapital på én krone.

Indførelsen af selskabsformen og det lave krav om startkapital og begrænset økonomisk ansvar har dog ikke haft den forventede effekt og udvikling. Der har ifølge regeringen vist sig samfundsmæssigt at være større ulemper end fordele ved den pågældende selskabsform, herunder for mange offentlige omkostninger, skattegæld og mistanke om misbrug af selskabsformen. Regeringen har derfor indgået en aftale med Dansk Folkeparti om allerede i 2019 at afskaffe muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber. Erhvervsminister Rasmus Jarlov fremsatte i går det lovforslag, som skal danne grundlag for ændringerne i selskabsloven og årsregnskabsloven og som med vedtagelse afskaffer iværksætterselskabsformen (IVS) i Danmark. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret og med virkning umiddelbart derefter.

Hvad betyder det for allerede etablerede iværksætterselskaber?

Hvis forslaget vedtages, og regeringen dermed fastholder deres plan om at afskaffe iværksætterselskaberne, vil der blive indført en overgangsperiode på to år for nuværende iværksætterselskaber, hvor der skal opbygges en minimumskapital svarende til minimumskapitalen for anpartsselskaber (kravet om selskabskapital for anpartsselskaber nedsættes til 40.000 kroner modsat det nugældende krav om en selskabskapital på 50.000 kroner). Formår iværksætterselskabet ikke at opnå den påkrævede selskabskapital, risikerer selskabet at blive tvangsopløst.

Kravet om etablering af selskabskapital er dog ikke nyt for de etablerede iværksætterselskaber, idet der med stiftelsen af et iværksætterselskab (IVS) allerede i dag følger en forpligtelse til at tilsidesætte minimum 25 procent af
selskabets overskud til en bunden reserve, indtil der er etableret en selskabskapital på 50.000 kroner. Den store forskel er nu, at kapitalgrundlaget skal etableres i overgangsperioden på de to år.

Omdannelse fra IVS til ApS

Hos Kielberg Advokater støtter vi op om iværksættertankegangen, og vi bistår årligt mange iværksættere med juridisk rådgivning.

I vores arbejde med iværksættere ser vi ofte, at de virksomheder, der formår at vækste meget hurtigt (vækstvirksomheder), anvender den opsparede kapital til at omstrukturere deres iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS)
inden for de første par år. Både over for iværksætterne selv, men i særdeleshed også over for eventuelle samarbejdspartnere og investorer, ligger der en høj signalværdi i at kunne omstrukturere sit selskab til f.eks. et anpartsselskab (ApS) og for nogens vedkommende et aktieselskab (A/S). Det indikerer, at selskabet kan rejse kapital, og at der samtidig er tale om et iværksætterprojekt med vækstpotentiale – en kombination, der kan være særdeles attraktiv for investorer. En omstrukturering fra et iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS) kan derfor for mange iværksættere hurtigt vise sig at få stor betydning, og et projekt, som måske begyndte som en idé hjemme ved køkkenbordet eller i garagen, kan inden for en overskuelig fremtid blive til en fuldtids realisering af iværksætterdrømmen.

Kielberg Advokater følger udviklingen på iværksætterområdet tæt, og på nuværende tidspunkt synes der at være politisk opbakning til afskaffelsen af iværksætterselskabsformen.

Ikke alene set i lyset af de politiske overvejelser, men tillige med tanke på både den høje signalværdi og de skattemæssige fordele, der følger af en omstrukturering, opfordrer vi alle iværksættere til at overveje en omstrukturering til en anden selskabsform og allerede nu gøre sig overvejelser omkring, hvordan man kan etablere den påkrævede selskabskapital.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en omstrukturering af dit selskab, er du velkommen til at kontakte os.

Rådgivning til iværksættere

Kielberg Advokater er en af hovedsponsorerne ved Odense Iværksætter Festival. Her rådgiver vi nye såvel som etablerede iværksættere. Vi er fast tilknyttet det professionelle netværk hos Odense Kommunes iværksætterhus, Stjerneskibet, hvor du som iværksætter har mulighed for at modtage vejledning og skabe et netværk.

Går du med en iværksætter gemt i dig, men mangler overblik eller juridisk rådgivning, eller har du spørgsmål til ovenstående, så kan du møde os på Stjerneskibet i Odense eller rette henvendelse.

Dato

Forfattere