Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bevarelse af ægtefællepension ved skilsmisse eller separation

ægtefællepension ved skilsmisse

Der er mange overvejelser at gøre sig, når man skal skilles, det kan være både i forhold til ens børn eller i forhold til hus, gæld og pensioner. Hvis du eller din ægtefælle er tjenestemandsansat, så er det værd at overveje, om du eller din tidligere ægtefælle har ret til bevarelse af ægtefællepension.

Hvis du eller din ægtefælle er tjenestemandsansat, er der som led i den ansættelse en ret til ægtefællepension til efterlevende ægtefælle, hvis tjenestemanden måtte gå bort. Hvis man bliver separeret eller skilt inden dødsfaldet, kan man i visse tilfælde bevare retten til ægtefællepensionen.

For at kunne bevare sin ret til ægtefællepension i forbindelse med separation eller skilsmisse, er der en række af krav, som skal være opfyldt:

  • Tjenestemanden skal være bidragspligtig overfor den fraseparerede ægtefælle,
  • Parternes ægteskab har bestået i mindst 5 år og
  • Tjenestemanden skal have en pensionsordning, der er led i et ansættelsesforhold og indeholder en kollektivt beregnet ægtefællepension.

Dertil kommer, at retten er begrænset til bidragsperioden, at der er krav om, at man ikke indgår nyt ægteskab og at man anmelder sin ret til ægtefællepension til pensionsinstituttet.

"For at kunne bevare sin ret til ægtefællepension i forbindelse med separation eller skilsmisse, er der en række af krav, som skal være opfyldt."

Selvom kravene kan virke ligetil, er der flere faldgruber, som vi jævnligt ser. Det sker blandt andet, når man selv aftaler ægtefællebidrag, hvor Familieretshuset ikke havde vurderet, at der er en reel bidragspligt. På samme måde kan beregningen af de 5 års ægteskab også give anledning til udfordringer, hvis man ikke er opmærksom på evt. mellemliggende perioder med separation.

Hvis tjenestemanden senere indgår ægteskab og derefter går bort, risikerer den efterladte ægtefælle at skulle dele ægtefællepensionen forholdsmæssigt med tjenestemandens tidligere ægtefælle. Derfor skal man også som tjenestemandsansat være opmærksom på, at aftaler om bidragspligt kan få betydning for ens efterladte – og senere ægtefæller.

Ofte stillede spørgsmål om ægtefællepension og skilsmisse:

Når livet tager en uventet drejning, og man står overfor en skilsmisse eller separation, opstår der ofte mange spørgsmål omkring de finansielle og juridiske aspekter, herunder ægtefællepension. For at hjælpe dig med at navigere i denne komplekse situation har vi samlet et par eksempler på spørgsmål, vi møder i vores hverdag vedrørende ægtefællepensioner i forbindelse med skilsmisse. Vores mål er altid at give dig den viden og de værktøjer, du har brug for, for at træffe informerede beslutninger om din fremtid.

 

Hvad er ægtefællepension, og hvem er berettiget til den?

Ægtefællepension er en form for pension, der udbetales til den efterladte ægtefælle, når en pensioneret person afgår ved døden. Berettigelse til ægtefællepension afhænger af specifikke pensionsordninger og betingelser fastsat af den pensioneredes arbejdsgiver eller pensionsfond. I mange tilfælde kræver det, at ægteskabet har varet en vis periode, før pensionistens død.

  

Hvad skal jeg gøre for at sikre min ret til ægtefællepension ved skilsmisse?

For at sikre din ret til ægtefællepension ved skilsmisse er det vigtigt at:

  • Få en klar forståelse af pensionsordningens regler,
  • Sikre, at der er taget højde for ægtefællepensionen i skilsmisseaftalen,
  • Anmelde dit krav om ægtefællepension til pensionsinstituttet inden for de gældende frister,
  • Overvej at søge rådgivning fra en advokat med speciale i familieret for at sikre, at alle juridiske aspekter er dækket.

 

Kan aftaler om ægtefællebidrag påvirke min ægtefællepension?

Ja, aftaler om ægtefællebidrag kan spille en rolle, især hvis de afspejler en bidragspligt, som kan være en forudsætning for at bevare retten til ægtefællepension efter skilsmisse. Det er vigtigt, at sådanne aftaler er korrekt dokumenteret og tager højde for begge parters rettigheder og forpligtelser.

 

Husk, at hver situation er unik, og at det er vigtigt at søge professionel rådgivning for at sikre, at dine rettigheder og interesser bliver beskyttet.

Hos Kielberg Advokater har vi stor erfaring med både skilsmisse, dødsfald og ægtefællepension. Vi stiller altid vores ekspertise til rådighed, og hvis du har nogle spørgsmål, og har du brug for drøftelse af en konkret problemstilling, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.