Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nye regler om konkurskarantæne

Nye regler om konkurskarantæne

Den 23. maj 2024 blev lovforslaget om ændring af reglerne om konkurskarantæne vedtaget. Ændringerne skal træde i kraft pr. den 1. juli 2024.

Konkurskarantæne er en karantæne, der betyder, at man – efter en dom i en civil retssag – ikke må sidde i ledelsen i et kapitalselskab i op til tre år. Formålet med konkurskarantæne er at forhindre personer, der har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, i at gentage deres forseelser i andre selskaber.

En væsentlig ændring til reglerne er, at der nu skal være offentlighed i, hvilke personer der er registreret i konkurskarantæneregisteret. Indtil nu har det ikke været oplysninger, som offentligheden kunne tilgå. Ideen med offentlighed er at beskytte mod økonomiske tab, ved at en forbruger eller en erhvervsdrivende uforvarende kommer til at indgå i handler med personer i karantæne. Dette tiltag skal øge gennemsigtigheden og tilliden i erhvervslivet.

Det bliver nu også gjort mere klart, hvilke forseelser der kan medføre konkurskarantæne, idet disse vil være ”groft uforsvarlig forretningsførelse”. Det kan være:

  • Tilsidesættelse af forpligtelser vedr. skat, moms mv.
  • Deltagelse i stråmandskonstruktioner.
  • Tilsidesættelse af pligter jf. bogføringsloven.
  • Gennem ikke forretningsmæssige dispositioner at have medvirket til, at skyldners aktivmasse er blevet ikke uvæsentligt forringet til skade for kreditorer.
  • Gennem sine dispositioner at have medvirket til fortsættelse af drift efter det tidspunkt, hvor pågældende burde have indset, at en videreførelse af virksomheden ville medføre et væsentligt tab for kreditorerne.

"En væsentlig ændring til reglerne er, at der nu skal være offentlighed i, hvilke personer der er registreret i konkurskarantæneregisteret. Dette tiltag skal øge gennemsigtigheden og tilliden i erhvervslivet."

Hvis en eller flere forseelser har været ”særligt groft uforsvarlig”, kan konkurskarantæneperioden dømmes til op til 5 år, hvor det indtil nu har været 3 år. Denne skærpelse skal tjene som en stærkere afskrækkelse mod alvorlige overtrædelser af lovgivningen.

Hertil kommer, at der er kommet ændringer til, hvordan sagerne processuelt skal håndteres i retten. Dette omfatter blandt andet nye retningslinjer for bevisbyrden og procedurer for, hvordan domstolene skal vurdere og træffe afgørelser i sager om konkurskarantæne. Formålet med disse processuelle ændringer er at sikre en mere effektiv og retfærdig behandling af sagerne samt at reducere den tid, det tager at få en afgørelse.

De nye regler om konkurskarantæne repræsenterer en væsentlig styrkelse af beskyttelsen af kreditorer og andre interessenter mod risici forbundet med groft uforsvarlig forretningsførelse. Virksomheder og ledelsesmedlemmer bør derfor være opmærksomme på de skærpede krav og de potentielle konsekvenser af deres handlinger.

Hos Kielberg Advokater har vi stor erfaring med både konkursboer, insolvens og rekonstruktion. Vi stiller altid vores ekspertise til rådighed, og hvis du har nogle spørgsmål, og har du brug for drøftelse af en konkret problemstilling, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.