Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

COVID-19 – Opdatering på beløbsgrænser

Situationen for det danske erhvervsliv som følge af COVID-19 er løbende i udvikling, og de seneste dage er der kommet en række opdateringer til de forskellige hjælpepakker og herunder ordninger for lønkompensation. Her vil vi kort skitsere betydningen af de seneste ændringer.

For selvstændige og mindre virksomheder (max. 10 fuldtidsansatte)

Grænsen for gennemsnitlig omsætning nedsættes fra kr. 15.000 til nu kr. 10.000 pr. måned, hvilket betyder, at virksomheder med et forventeligt omsætningstab på minimum 30 % kan søge om kompensation for 75 % af tabt omsætning, når der samtidig kan dokumenteres en gennemsnitlig omsætning på kr. 10.000 pr. måned.

Lønkompensationsordningen

  • Beløbsgrænsen hæves for funktionærer til kr. 30.000 fra de tidligere kr. 23.000.
  • Beløbsgrænsen hæves for ikke-funktionærer til kr. 30.000 fra de tidligere kr. 26.000.

Beløbene hæves med tilbagevirkende kraft.

Virksomheder, som står overfor at afskedige 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan ved at hjemsende medarbejdere frem for at afskedige dem, altså søge om lønkompensation med 75% for funktionærer dog begrænset til kr. 30.000 pr. måned og lønkompensation på 90% for ikke-funktionærer (og elever og lærlinge) dog begrænset til kr. 30.000 pr. måned.

I den seneste opdatering omkring lønkompensationsordningen er der ikke ændret ved kravet om, at hjemsendte medarbejdere ikke må udføre arbejde i den periode, der søges lønkompensation for. En hjemsendt medarbejder må således ikke udføre arbejde i hjemsendelsesperioden.

Regeringens ønske om at hæve beløbsgrænserne i lønkompensationspakke er endnu ikke vedtaget i Folketinget, men forventes vedtaget som foreslået.

Brug for hjælp?

Hos Kielberg Advokater bestræber vi os på hele tiden at være opdateret på den seneste udvikling om hjælpepakker og COVID-19 situationen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til e-mail: covid19@kielberg.com eller kontakt os på tlf.: 63 13 44 44.

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater