Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

 Familielån i dødsboer

Familielån

Med to bobestyrere i huset og flere andre advokater, som behandler dødsboer, ser vi jævnligt familielån i dødsboer. Desværre ser vi også, at der er mange, der ikke har styr på reglerne, og derfor i sidste ende risikerer ikke at få deres penge retur. Eller omvendt, risikerer at skulle betale et ellers afskrevet lån retur. Her er en kort intro til nogle af de elementer, du som enten långiver eller låntager skal være opmærksom på, når den, du har lånt penge til eller af, går bort. 

Gælden og de forskellige dødsboskifteformer: 

Når en person går bort, kan boet blive behandlet på forskellige måder. Vi har tidligere skrevet en artikel om det, som du kan læse her. Hvis boet behandles som boudlæg, og afdøde skyldte penge til et familiemedlem, vil gælden helt bortfalde. Står man i den omvendte situation, hvor afdøde havde penge til gode, skal gælden indregnes som et aktiv i vurderingen af, om boet kan udleveres som boudlæg. 

Behandles boet som enten ægtefælleudlæg eller udtages til uskiftet bo, vil den efterlevende ægtefælle overtage afdødes aktiver og gæld. Ægtefællen vil derfor også overtage afdødes tilgodehavender og gæld mod blandt andet familiemedlemmer. 

Hvis boet derimod behandles som forenklet privat skifte, privat skifte eller bobestyrerbo, skal gælden som udgangspunkt indfries af den, der skylder penge, altså enten boet eller dig. 

Hvornår går det galt? 

Vi ser flere forskellige situationer, hvor folk kommer i problemer vedrørende familielån og særligt i dødsboer: 

1. Når afdøde skylder dig penge, og der ikke er dokumentation for det. 

2. Når afdøde skylder dig penge, og gælden er forældet. 

3. Når du skylder afdøde penge, og der er betalt af med gaver, eller gælden er eftergivet. 

Udfordringerne, og det man kan gøre for at forhindre dem, er til stede ved både ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte, forenklet privat skifte og bobestyrerbo. 

Når afdøde skylder dig penge, og der ikke er dokumentation for det: 

Dokumentation, for at der skyldes penge, vil oftest være i form af et gældsbrev, som både du og afdøde har underskrevet. De fleste husker at skrive gældsbreve, når der er tale om overførsler af større beløb. Men vi ser dog en tendens til, at hvis der kun er tale om små beløb, så laver folk ikke gældsbreve. Det betyder, at man på anden måde skal kunne dokumentere, at de penge, man har udlånt, skal retur. Det kan eksempelvis være en e-mail eller sms, hvoraf fremgår, at der er tale om et lån. Derudover kan det også være en fordel, hvis det fremgår af selve overførslen på kontoudtoget. Helt kort, skal du altså kunne bevise, at der var tale om et lån og ikke eksempelvis en gave. 

Når gælden er forældet: 

Gæld forældes som udgangspunkt efter 3 år. Det følger af forældelseslovens § 3. Er der lavet et gældsbrev for lånet, så forældes gælden først efter 10 år. 

Man kan afbryde forældelse blandt andet ved at bede den der skylder penge om at anerkende, at de fortsat skylder pengene. Af bevismæssige årsager bør dette ske skriftligt, på samme måde som ved stiftelse af gælden. 

Når der er betalt af med gaver: 

Mange, der laver gældsbreve, vælger også at lade lånene blive løbende afdraget med større kontante gaver op til det afgiftsfrie beløb. Det er dog vigtigt, at det angives på gældsbrevet, at lånet er afdraget med en gave. Fremgår det ikke, vil afdragene som udgangspunkt ikke blive anerkendt, og man skal så betale hele lånet (minus dokumenterede afdrag) af. Det samme gør sig gældende, hvis gælden er eftergivet. 

Dokumenterede afdrag kan være ved udskrifter fra kontoudtog, hvor der står ”afdrag”, som følger en fast afdragsaftale. 

Det skal du gøre, hvis du har penge til gode: 

Den klare opfordring fra Kielberg Advokater er altid at have dokumentation for, at du har ydet et lån, men også for eventuelle afdrag du har foretaget på din egen gæld til familiemedlemmer. 

Hvis du har penge til gode, er det altid en god idé at være opmærksom på forældelse af gælden og særligt om afbrydelsen deraf. 

Hvis et bo udleveres til ægtefælleudlæg, uskiftet bo, forenklet privat skifte, privat skifte eller bobestyrerbo, skal man anmelde sit krav. Der vil blive indrykket en meddelelse på Statstidende.dk med besked om dødsfaldet og fristen for anmeldelse af kravet. Anmelder man ikke sit krav rettidigt, risikerer man at miste retten til at få sine penge retur. Fristen for at anmelde sit krav er 8 uger, fra beskeden er indrykket i Statstidende. 

Hvad hvis det er gået galt? 

Lån mellem familiemedlemmer, og særligt inddrivelse, kan risikere at blive en betændt og penibel affære. Det er uanset, om man løser det før eller efter dødsfald. 

Hos Kielberg Advokater står vi altid klar til at yde rådgivning om håndtering af gæld mellem familiemedlemmer. Er du i færd med at låne penge til et familiemedlem, udarbejder vi også gældsbreve, så du er bedst sikret uanset hvad.