Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kielberg Advokater vinder sag om konfiskation af køretøj ved ansattes vanvidskørsel

Advokat Nis Stemann Knudsen har ved Østre Landsret den 23. juni 2022 fået frifundet en klient for påstand om konfiskation af firmabil, som en af virksomhedens ansatte havde kørt vanvidskørsel i. 

Sagen omhandlede en ansat, der havde kørt spirituskørsel med en promille på over 2‰ i firmabilen, hvorfor anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om konfiskation af firmabilen – en såkaldt tredjemandskonfiskation, der er blevet mulig efter ikrafttrædelse af bestemmelserne om vanvidskørsel i færdselsloven den 31. marts 2021. Selvom udgangspunktet er, at biler, der er blevet brugt til vanvidskørsel, skal konfiskeres, uanset hvem der ejer bilen, så skal konfiskation ikke ske, hvis konfiskationen er uforholdsmæssig indgribende overfor ejeren af bilen. 

I den pågældende sag beviste Nis Stemann Knudsen, at virksomheden ikke havde haft mulighed for at kunne vide, at bilen ville blive anvendt til vanvidskørsel, og at virksomheden havde taget alle rimelige skridt for at sikre sin økonomiske stilling, da de overdrog firmabilen til den ansatte. Derfor vurderede retten, at en konfiskation ville være uforholdsmæssig indgribende overfor virksomheden. Virksomheden blev således frifundet for påstanden om konfiskation af firmabilen. 

Du kan kontakte Nis Stemann Knudsen på tlf. 63134415 eller nsk@kielberg.com, hvis du ønsker at høre mere, eller står i en lignende situation og har brug for rådgivning. 

Dato

Forfattere