Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ny lov om ægtefællers økonomiske formueforhold – Se hvad du skal være opmærksom på

Den 1. januar 2018 træder Ægtefælleloven i kraft. Med Ægtefælleloven sker der en modernisering af en række regler, hvoraf nogle går helt tilbage til 1925.

Formålet med loven har været at lave et enkelt og forudsigeligt system, der skaber rimelige resultater for et flertal af ægtefæller.

Da mange ægtefæller imidlertid har behov for at lave aftaler, der tilgodeser deres særlige behov, er det bestemt, at alle kommende ægtefæller inden ægteskabets indgåelse, skal orienteres om reglerne og mulighederne for selv at indgå aftaler, der fraviger lovens ligedelingsprincip.

I loven fastholdes princippet om, at ægtefællers formue skal deles lige ved skifte i anledning af separation/skilsmisse eller død, medmindre der er bestemmelse om særeje.

Med loven fastholder man også bestemmelserne om, at pensionsrettigheder som hovedregel ikke skal deles ved separation/skilsmisse, medmindre ægtefællerne ved ægtepagt har bestemt noget andet.

Hvad er så det nye?

Ja, ud over en forenkling af reglerne samt et mere moderne sprog, kan der som eksempler på ændringer nævnes følgende:

Særeje og deling af gæld:

Ud over som hidtil, at kunne gøre hele formuen eller evt. kun enkelte aktiver til særeje, er der nu mulighed for at oprette særeje om en bestemt sum og inflationssikre særejet ved at aftale årlige reguleringer.

Der er endvidere mulighed for ved ægtepagt at aftale, at gæld i f.eks en særejeejendom skal fratrækkes i den formue, der i øvrigt indgår i bodelingen – eller aftale, at gæld ikke skal fratrækkes i den formue, der skal deles.

Gaver:

Kravet om at ægtefæller skal oprette ægtepagt, når de giver hinanden større gaver, bortfalder med den nye lov.

Kreditorly:

Mulighederne for at en skyldner kan bringe sin formue i ly for kreditorerne ved overdragelse til ægtefællen begrænses med nogle samtidige ændringer i konkursloven.

Lovvalg:

Med loven kommer der nu klare regler for, hvilket lands lovgivning der skal anvendes på ægtefællers økonomiske forhold, ligesom ægtefællerne nu selv har mulighed for at indgå aftale herom.

Selvom lovens formål bl.a. har været at skabe et enkelt og forudsigeligt system med rimelige løsninger, vil mange stadig have et betydeligt behov for rådgivning. Den kan du få ved henvendelse til Kielberg Advokaters familieretsadvokater  på tlf. 63 13 44 44 eller Kielberg@kielberg.com

Dato

Forfattere