Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kielberg Advokater vinder principiel sag om 56 mio. kr. for Assens kommune

Efter mere end to års retssag faldt der den 12. december 2017 dom i en sag mellem Assens Kommune og køberen af campingpladsen, Camping Willemoes, hvorefter Assens Kommune har fået medhold i, at en mellem parterne indgået købsaftale er gyldigt ophævet. Sagen har for Assens Kommune været ført af Kielberg Advokaters Erhvervsafdeling ved Nis Stemann Knudsen.

Tilbage i januar 2014 blev der indgået en købsaftale mellem parterne, hvorefter kommunen overdrog campingpladsen. Begge parter var på daværende tidspunkt vidende om, at den solgte grund var forurenet, og købsaftalen indeholder en klausul om, at kommunen forpligter sig til at afhjælpe forureningen.

Omkostningerne forbundet med afhjælpning af forureningen viste sig imidlertid, at var eksorbitant højere, end hvad parterne havde forudset. Endvidere har embedslægen udtalt, at der- uafhængigt af om der foretages afhjælpning af forureningen – fortsat vil være en sundhedsmæssig risiko forbundet med campingaktiviteter på grunden. Kommunen så på den baggrund ikke anden udvej end at hæve aftalen. Køber har derimod til stadighed fastholdt aftalen.

Assens Kommune har nu opnået medhold i, at der foreligger bristede forudsætninger, og at ophævelsen er gyldig. Det får den naturlige konsekvens, at køber skal fraflytte campingpladsen, ligesom kommunen skal tilbagebetale købesummen på 3,3 mio. kr.

Sagens værdi er af Retten fastsat til 56 mio. kr.

 

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater