Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ny voldgiftskendelse frifinder entreprenør

Hovedentreprenør bærer ikke ansvaret ifølge ny kendelse

I en netop afsagt voldgiftskendelse er Voldgiftsnævnet for første gang nået frem til, at bygherre selv må bære ansvaret for brugen af MgO-plader.

MgO-plader er en magnesiumoxidholdig vindspærreplade, som igennem en årrække frem til 2015 blev anvendt som vindtæt afdækning. Herefter konstaterede man, at pladerne var uegnede til at blive anvendt i dansk klima, idet magnesiumoxid er ustabilt ved høj relativ fugtighed, og fordi pladernes indhold af salte medfører fugtsugende og fugtafgivende egenskaber.

Siden har der været ført sager med det tema at fastslå, hvem der bærer ansvaret for brugen af de nu konstaterede uegnede plader. Som udgangspunkt er enten byggerådgiver eller hovedentreprenør ansvarlig for materialevalget, med mindre det kan godtgøres, at de har handlet i overensstemmelse med almindelig byggeskik (byggetidens viden). Netop dette tema har navnlig været omdrejningspunktet for de førte voldgiftssager.

I de tidligere afsagte kendelser om MgO-plader har henholdsvis entreprenør og byggerådgiver været fundet ansvarlig, men med den netop afsagte kendelse er Voldgiftsnævnet altså nået frem til, at hovedentreprenøren, som i sagen havde været ansvarlig for materialevalg i den specifikke periode, hvor beslutningen om anvendelse af MgO-pladerne blev truffet, nemlig i sommeren 2014, har handlet i overensstemmelse med byggetidens viden ved valget af MgO-plader.

Voldgiftnævnet lægger i deres afgørelse vægt på, at der i december 2013 var blevet offentliggjort et BYG-ERFA-blad samt et indlæg i Træ 68 Facadeelementer, som anbefalede MgO-pladerne som vindspærre. Først i februar 2015 blev der i et nyt BYG-ERFA-blad advaret om pladernes fugtopsugende tendens, og på den baggrund finder Voldgiftsnævnet, at hovedentreprenør i sommeren 2014 med rette har kunne forlade sig på, at pladerne var egnede til anvendelse.

Du kan læse hele afgørelsen her

Kielberg Advokat rådgiver om alt inden for entrepriseretlige forhold og bistår løbende både entreprenører og bygherrer.

Læs nyheden “Hovedentreprenør hæfter for underentreprenørs erstatningsansvar”

Læs nyheden “Ny AB-aftalevilkår”