Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hvem vil ikke have ret?

Retssager er dog ikke altid den bedste konfliktløsning.

Hvorfor løse en tvist på én dag, når du kan bruge et år på at få ret?

Det er muligt, at det for nogen kan virke undrende, når en virksomhedsleder hellere vil sluge en mindre kamel end at vinde en retssag. Ikke desto mindre kan det i mange tilfælde bedre betale sig at søge konflikten løst ved mediation eller mægling frem for en langvarig (og i nogle tilfælde mangeårig) slåskamp i retten.

Advokatsamfundet har i deres nyeste udgivelse af magasinet ”Advokaten” kastet bolden, og opfordret advokatstanden til at fremme mediation.

Denne bold vil vi hos Kielberg Advokater gerne gribe. Vores erfaring fortæller os, at mediation, mægling og generelt forligsmæssige løsninger i rigtig mange tilfælde giver god mening for vores klienter. Det gælder både for privatpersoner og virksomheder.

Mediation og retsmægling

Mediation gennemføres udenretligt, dvs. uden indblanding fra domstolene. Processen indledes ved parternes kontakt til et mediationsinstitut eller til en advokat med den rette erfaring.

Retsmægling er et tilbud fra domstolene, der kan vælges af parterne, når der er anlagt en retssag. Det er et frivilligt og gratis skud i bøssen for parterne, fordi retsmæglerens honorar betales af statskassen.

Da konflikten ofte er optrappet en hel del efter sagen er anlagt for retten, kan det være svært for advokaterne at overbevise klienterne om, at retsmægling er vejen frem. Erfaringerne med retsmægling er imidlertid rigtig gode. Parterne får ofte en større forståelse for modpartens synspunkter og interesser, og mægleren kan i nogle tilfælde se perspektiver og løsninger, som ingen af parterne oprindeligt havde tænkt på.

Processen ved mediation og retsmægling er rimelig ens. Parterne bliver sat over for hinanden ved et i grunden uformelt møde med en mediator eller mægler for enden af bordet og en juridisk rådgiver (advokat) for hver part.

Mødet indledes (næsten altid) med, at parterne fortæller deres egen ”ikke-juridiske” version af sagen. Herved får parterne mulighed for at udtrykke deres skuffelser og irritationer – både i relation til hinanden og til selve tvistepunktet. Fortællingerne er enormt vigtige for processen, da de bringer forståelse for hinandens synspunkter og identificerer kerneproblemerne i konflikten.

Herefter er parterne modnet til at drøfte eller brainstorme løsningmulighederne. Løsningerne er sjældent givet på forhånd, og det vil i mange tilfælde være en løsning, ingen af parterne havde tænkt på forinden. Det handler nemlig ikke om at få ret eller at have uret – det handler om at komme videre med en løsning, begge parter er tilfredse med.

Den sidste fase af mediationen eller retsmæglingen er forhandlingsfasen. Flere løsningsmuligheder kan være i spil, eller der kan være økonomiske risikofaktorer, størrelse på forligsbeløb, sagsomkostninger mv., som skal forhandles. Her kan hver part få mulighed for at drøfte sagen med egen advokat, overveje risikofaktorerne og lægge en strategi for forhandlingen.

Mægleren taler ofte med parterne hver for sig i denne fase af processen for at fremme en løsning i sagen. Og ofte kommer parterne, i samarbejde med mægleren og deres respektive rådgivere, frem til en løsning, som begge parter kan være tilfredse med.

Hvilke sager egner sig?

Ikke alle sager egner sig til mediation eller retsmægling. Der skal to til tango, og nogle konflikter er optrappet i en sådan grad, at der ud over et økonomisk mellemværende består nogle helt principielle motiver, som udelukker et forlig.

Derfor er det også helt centralt at afsøge mediation så tidligt som muligt, inden fronterne for alvor trækkes op.

Andre sager egner sig ikke til retsmægling, fordi tvistepunktet har juridisk principiel karakter, hvor en dom er nødvendig for at skabe præcedens for fremtidige sager med samme problem. Parterne – eller andre – kan derfor have en interesse i at kende retsstillingen på området, så man kan indrette sin virksomhed derefter.

Alle andre konflikter egner sig. Både familie- og privatretlige tvister, forbrugertvister og tvister mellem små, mellemstore og store virksomheder.

Uanset konflikternes mangfoldigheder, har konflikterne til fælles, at de kan løses både

  1. Hurtigere. Hvor en retssag kan tage et, to eller måske flere år, så kan mediation og retsmægling typisk gennemføres i løbet af få måneder.
  2. Billigere. Mediation og retsmægling medfører færre udgifter til advokat, sagsomkostninger og interne ressourcer end ved en langvarig retssag.
  3. Uden risiko. Parterne bestemmer selv resultatet af mediationen eller retsmæglingen, hvorfor risikoen for at tabe hele sagen elimineres.

Dertil kommer, at parterne i nogle sager kan bevare deres samarbejde, hvis sagen bliver løst ved mediation eller retsmægling. Det ses sjældnere efter en langvarig retssag.

Med andre ord giver mediation og retsmægling i mange tilfælde rigtig god mening for vores klienter. Belysning af mulighederne for forligsmæssige løsninger indgår derfor altid som en integreret del af vores rådgivning.

Vi bistår både som rådgiver og mægler

Hos Kielberg Advokater har vi mange års erfaring med konfliktløsning, herunder retssager, mediation og retsmægling.

Foruden at vi hos Kielberg Advokater har et team af dygtige procesadvokater, der kan bistå både til procesførelse eller som rådgivere i en mediation eller retsmægling, har vi også en af Retten i Odense og Østre Landsret udpeget retsmægler, advokat Lone Stemann Nielsen.

Lone Stemann Nielsen er uddannet mediator, og hun varetager foruden retsmægling også private mediationer.

Læs nyheden “Husk at du kan få retshjælp”

Læs nyheden “I dag bliver Statsforvaltningen til Familieretshuset”

Dato

Forfattere