Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vigtigt at vide for ugifte samlevende

ugift samlevende

Det er nemmere at blive enige i fredstid end i krigstid mellem ugifte samlevende

Flere og flere lever som ugifte samlevende. Ofte ejer de samlevende fast ejendom sammen. De færreste har imidlertid indgået aftaler omkring samejet. Men hvad stiller man op ved samlivsophævelse, hvis man ikke kan blive enige om at opløse samejet omkring den faste ejendom?

Der er stort set ingen lovgivning, der hjælper ugifte samlevende i tilfælde af uenighed. I værste fald kan det ende grimt. Parterne kan blive nødsaget til at få opløst samejet igennem Fogedretten ved en frivillig auktion. Ved en frivillig auktion i Fogedretten anvendes mere eller mindre de samme regler, som ved et tvangsauktionssalg – hvilket langt fra er den mest hensigtsmæssige måde at komme godt ud af et sameje.

Det er derfor afgørende at lave en forhåndsaftale, som sikrer et sæt klare spilleregler for, hvordan samejet skal opløses, såfremt parterne ønsker at gå hver til sit.

Ligedeling eller skævdeling af provenu?

Vi ser i praksis ofte, at den ene part har indskudt flere midler i samejet end den anden part. Det er vigtigt at medtage bestemmelse i aftalen, som sikrer en evt. skævdeling af provenuet ved salg af ejendommen – da udgangspunktet ellers vil være deling i overensstemmelse med ejerforholdet, dvs. typisk med halvdelen til hver.

Ved oprettelse af en forhåndsaftale kan de ugifte samlevende således afværge en dyr og nedslidende retssag omkring fordelingen af provenu.

En forhåndsaftale sikrer klare spilleregler og kan afværge dyre retssager. Det er en investering i en fredelig og retfærdig løsning for begge parter."

Spilleregler for opløsning af samejet

Det er vigtigt at sikre, at hver samlever kan kræve salg i fri handel frem for salg ved frivillig auktion igennem Fogedretten.

I aftalen bør ligeledes sikres klarhed om en række øvrige forhold, herunder bl.a. om opsigelsesfristen, proceduren for værdiansættelse af ejendommen, retsstillingen ved forgæves salg igennem en periode, således at senere tvist herom minimeres.

Dertil kan det anbefales at tilføje en bestemmelse om forkøbsret for hver samlever i opløsningssituationen.

Der bør tages stilling til, inden for hvilken frist en forkøbsret kan gøres gældende, til hvilken pris dette kan ske, samt hvorledes situationen skal løses, såfremt begge samlevere ønsker at gøre brug af en sådan aftalt forkøbsret.

Generelt er aftalemæssige løsninger at foretrække fremfor omkostningsfulde og nedslidende retssager. Samejeoverenskomster er et godt redskab til at skabe hensigtsmæssige, individuelle aftaler, der fastlægger et sæt klare spilleregler for parterne.

Rådgivning til ugifte samlevende

Ved Kielberg Advokater er vi specialister i retsforhold omkring ugifte samlevende og tilbyder en højt kvalificeret rådgivning på dette område.

Vi bistår med at lave forhåndsaftaler omkring samejet, således at tvivl og konflikter så vidt muligt kan undgås. Kielberg Advokater hjælper naturligvis også med juridisk bistand, hvis skaden allerede er sket, og samlivet er ophørt.

I er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Vigtigt at vide for ugifte samlevende med fælles ejendom

Mangel på specifik lovgivning: Ugifte samlevende par er ofte ikke beskyttet af specifik lovgivning vedrørende sameje af fast ejendom, hvilket kan føre til juridiske komplikationer ved samlivsophævelse.

Vigtigheden af forhåndsaftaler: En forhåndsaftale etablerer klare regler for håndtering af sameje ved samlivsophævelse og kan forhindre dyre og tidskrævende retssager.

Typiske indhold i forhåndsaftaler:

   – Bestemmelse om ligedeling eller skævdeling af provenu ved salg.

   – Aftale om salgsmetode (fri handel vs. frivillig auktion).

   – Opsigelsesfrist og værdiansættelse af ejendommen.

   – Forkøbsret for hver samlever.

Juridisk Rådgivning: Professionel juridisk rådgivning er nødvendig for at sikre, at aftalen er dækkende og retligt gyldig.

Konsekvenser ved manglende aftaler: Uden en forhåndsaftale kan uenigheder ende i frivillig auktion i Fogedretten, hvilket sjældent er fordelagtigt for parterne.

Kielberg Advokaters rolle: Vi tilbyder specialiseret rådgivning og assistance i udarbejdelsen af forhåndsaftaler og juridisk bistand ved konflikter.

Dato

Forfattere