Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kielberg Advokater fortsætter vækstsporet

Kielberg Advokater Fusion

Advokatfirmaerne Kielberg Advokater A/S og Tverskov & Partnere P/S fusionerer med virkning fra 1. januar 2023 og fortsætter under Kielberg-navnet.

Fusionen kommer i forlængelse af et netop gennemført opkøb af ejendomsadministrationsselskabet By & Bolig pr. 1. september i år og cementerer Kielberg Advokaters position på Fyn fra årsskiftet.

– Vi fokuserer hele tiden på at udvikle os, og så er det vores erfaring, at væksten følger med. Derfor er det heller ikke bare for at blive større, at vi nu inviterer Tverskov & Partnere ind i Kielberg-fællesskabet. Vi gør det, så vi sammen kan blive bedre til at hjælpe vores klienter med at lykkes, pointerer managing partner Nis Stemann Knudsen.

Det meningsfulde advokatalternativ på Fyn, for både klienter og medarbejdere

Ifølge Nis Stemann Knudsen er det afgørende for klienternes valg af advokat, at de har tillid til, at advokaten hele tiden forstår den situation, de befinder sig i, og er i stand til at optimere den for klienten. Og når klienterne udvikler sig, må man som juridisk rådgiver følge med.

– Vi har historisk altid været meget tæt på vores klienter; ofte igennem mange år. Vi har ry for at være gode til at omsætte kompliceret jura til operationel handling. Forståelsen for klienternes situation gør det muligt for os at være først på bolden, og dermed bliver værdien af det, man når at forhindre ofte større, end det man efterfølgende får reddet. Sådan bliver den fortrolige rådgivning værdifuld og meningsfuld over tid.

For advokat og partner i Tverskov & Partnere, Bo Tverskov, har det også været et spørgsmål om at sikre de rigtige faglige kompetencer og fremtidssikre forretningen.

– Sådan som markedet udvikler sig, er der ingen tvivl om, at større volumen i vores advokatforretning er vejen frem. Og derfor drejer fremtiden sig både om at sikre de dygtigste medarbejdere samt en effektiv og stadig mere digitaliseret drift. Fremtidige investeringer på disse områder er bare nemmere at forrente på en større omsætning, slår Bo Tverskov fast.

Værdifællesskabet er et fundament for fusionen

For begge firmaer har det endvidere været væsentligt, at der eksisterer et godt værdifællesskab mellem selskaberne.

– Skal vi kunne tilføre organisationen både flere og nye specialkompetencer i fremtiden, så skal vi også være et meningsfuldt alternativ for vores medarbejdere. Fagligheden og ordentligheden, der for begge selskaber har været helt grundlæggende værdier i mange år, bliver jo kun aktuelle for klienterne, hvis vi har de rigtige medarbejdere, der samtidig trives i og motiveres af deres arbejde og egen udvikling.

– Sammen med vores nye kollegaer ser vi derfor frem til at videreudvikle det helt særlige fokus på at levere juridisk rådgivning i krydsfeltet mellem forretning og mennesker, som gør os unikke på Fyn. Med fusionen styrker vi nemlig både specialkompetencerne overfor vores erhvervsklienter og bygger videre på en position som markedsleder indenfor privatretten, slutter Nis Stemann Knudsen.

Kontaktperson

Advokat Nis Stemann Knudsen, Kielberg Advokater A/S – Tlf. 2320 0480

Kielberg Advokater har igennem mere end 30 år været et af Fyns største advokatfirmaer med udgangspunkt i Odense.

De to fusionsparter flytter ved årsskiftet sammen i Kielberg Advokaters domicil på Hunderupvej i Odense, og vil fortsat have kontorfaciliteter i Kerteminde og Nyborg.

Det nye Kielberg-team vil bestå af 56 medarbejdere, heraf 24 jurister.

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater