Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nyt vedrørende iværksætterselskaber (IVS’er)

Den 17. december 2020 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af Selskabsloven, som har betydning for eksisterende iværksætterselskaber (IVS).

Fristen for at omregistrere et iværksætterselskab er med ændringsloven udskudt fra 15. april 2021 til den 15. oktober 2021. For at iværksætterselskabet kan omregistreres, er det en betingelse, at der foretages en indbetaling af restkapitalen, som udgør differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital (kr. 40.000,00). Indbetalingen skal ske i overensstemmelse med Selskabslovens kapitel 10 om kapitalforhøjelser.

Vi har tidligere skrevet om iværksætterselskaber i artiklen ” Tid til nytænkning for iværksættere”, som du finder her.

Har du spørgsmål til stiftelse af selskaber eller omregistrering af et iværksætterselskab, er du velkommen til at kontakte advokat Malene Raunholt eller advokat Mrie-Louise Uglebjerg Hansen.

Dato

Forfattere