Lånecrowdfunding – morgenarrangement den 26. oktober 2017 i Vejle
10. oktober 2017 af Tine Walldén Jespersen

Advokaterne Tine Walldén Jespersen og Jørn Frøhlich, der begge er partnere i Kielberg Advokater, fortsætter med at sætte fokus på forskellige former

Læs mere  
Generationsskifte Invest køber 65 % af TCA Lift A/S gennem selskabet TCA Invest ApS.
26. september 2017 af Lars Rasmussen

Det Odense-baserede selskab, TCA Lift A/S, er solgt – men under fortsat deltagelse af de tidligere ultimative ejere i selskabets

Læs mere  
Invitation til seminar om køb og salg af virksomhed
18. september 2017 af Nis Stemann Knudsen

I samarbejde med Virksomhedsbørsen, Dansk Revision og Sparekassen Fyn inviterer Kielberg Advokater til spændende seminar om de mange facetter, der er

Læs mere  
Crowdfunding – kom til morgenmøder i Vejle
21. august 2017 af Tine Walldén Jespersen

Kielberg Advokater sætter sammen med Vejle Kommune fokus på Crowdfunding. I den forbindelse afholder Vejle Kommune 3 morgenmøder om crowdfunding,

Læs mere  
Mens vi venter – på den nye ferielov
5. juli 2017 af Annette Petersen

En ny ferielov har været på vej længe, og sidste nyt er, at den vedtages i foråret 2018. Men foreløbig

Læs mere  
MgO-plader – ej udviklingsskade – ej produktansvar for hovedentreprenør – ny principiel voldgiftskendelse
26. juni 2017 af Lars Høj Andersson

Den 21. juni 2017 er der afsagt voldgiftskendelse, som må anses for principiel i opgøret mellem byggesagens parter i kølvandet

Læs mere  
Kielberg Advokater søger specialistsekretær til afdeling for fast ejendom – stillingen er besat
23. juni 2017 af Kielberg Advokater

Til vores afdeling for fast ejendom søges erfaren sekretær, som har lyst og evne til at indgå i et team

Læs mere  
Sagsbehandler med juridisk og sproglig interesse søges – stillingen er besat
17. maj 2017 af Kielberg Advokater

Til vores kontor i Odense søger vi en juridisk sagsbehandler/sekretær. Vi søger en BA. Jur., BA HA. merc. Jur., korrespondent

Læs mere  
Overvejer du at købe hus på tvangsauktion
9. maj 2017 af Sesilie Schroll Munk

Hos Kielberg Advokater har vi stor erfaring med tvangsauktioner, hvor vi repræsenterer såvel rekvirenter som købere. Går du i overvejelser

Læs mere  
Entreprise – bygherres (forbrugers) pligt til at betale erstatning ved uberettiget tilbagetræden fra indgået entrepriseaftale. Dom afsagt af Vestre Landsret
24. april 2017 af Lars Høj Andersson

Typehusfirma indgik aftale med forbrugere (bygherre) om opførelse af hus i totalentreprise. Efter udløbet af fortrydelsesfristen ønskede forbrugerne ikke at

Læs mere  
Sidste udkald for at få registreret din virksomheds legale ejere hos Erhvervsstyrelsen
21. april 2017 af Henrik Thorup Pedersen

Erhvervsstyrelsen har myndighed til at iværksætte tvangsopløsning af alle A/S-, ApS-, IVS-, P/S- og SE-selskaber, der ikke har registreret selskabets

Læs mere  
Forældelsesfristerne for krav opstået før 2008 udløber i år
20. marts 2017 af Henrik Thorup Pedersen

Ved forældelseslovens ikrafttræden i 2008 ophørte muligheden for kreditorer til at afbryde forældelsesfristen overfor en skyldner ved at fremsende en

Læs mere  
Har I styr på persondata – undgå kæmpebøder
1. marts 2017 af Kielberg Advokater

Kielberg Advokater inviterer til informationsmøde om den nye persondataforordning, der træder i kraft den 1. maj 2018. De nye regler

Læs mere  
Mulighed for kapitalejerlån – men pas på skatten!
17. februar 2017 af Jeanette Illum-Johansen

Danske selskaber har hidtil været afskåret fra at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed, dvs. med andre

Læs mere  
Entreprise – byggesjusk – afhjælpningsret – tab
13. februar 2017 af Lars Høj Andersson

Et byggefirma solgte i 2012 en ejendom på vilkår, at byggefirmaet som en del af handlen skulle foretage en større

Læs mere  
Har pengeinstituttet tiltrådt virksomhedspantet? – Dom fra Højesteret – Cimber-sagen
18. januar 2017 af Jeanette Illum-Johansen

Reglerne om virksomhedspant har efterhånden eksisteret i mere end 11 år, og en lang række erhvervsvirksomheder har i den tid

Læs mere  
Rådgiveransvar – beskikket bygningssagkyndig – funderingsfejl – sætning – ansvar for manglende konstatering af aktiv sætning?
17. januar 2017 af Lars Høj Andersson

En beskikket bygningssagkyndig gennemførte i 2011 huseftersyn på en ejendom, som i sælgers ejertid var blevet efterfunderet. I tilstandsrapporten blev

Læs mere  
Nye muligheder i forbindelse med syn og skøn – læs orienteringen fra vores procesafdeling
10. januar 2017 af Lars Høj Andersson

Procesafdelingen orienterer – nye muligheder i forbindelse med syn og skøn, sagkyndig bevisførelse mv. Pr. 1. juli 2017 ændres Retsplejeloven, hvorved

Læs mere  
Undgå at arven splitter familien – Få et gratis tjek af dit testamente den 19. januar 2017
6. januar 2017 af Kielberg Advokater

Vores privatretsafdeling tilbyder et gratis tjek af dit nuværende testamente/en uformel snak om dit eventuelle behov for et testamente. 4

Læs mere  
Projektudvikling – entreprise – anlægsarbejde – ansvar for mangler ved vejbelægning – direkte krav mod udførende entreprenør
19. december 2016 af Lars Høj Andersson

Projektudvikler solgte udstykkede grunde byggemodnet, herunder til de enkelte grundkøbere, på enslydende vilkår, hvorfor der skulle etableres asfaltveje i det

Læs mere  
Afskaffelse af PSO-afgiften
12. december 2016 af Lars Rasmussen

PSO (Public Service Obligations)-afgiften, der siden 1998 er blevet opkrævet som en tarif på elregningen relateret til såvel private forbrugere som erhvervsvirksomheder, afskaffes.

Læs mere  
Entreprise – faggrænser – udviklingsskade
1. december 2016 af Lars Høj Andersson

Privat bygherre fik i fagentreprise udført tilbygning i 2005. Senere konstateredes korrosion af zinkbeklædninger på taget. Zinkbeklædningen var pålagt af

Læs mere  
Man skal sikre sine efterladte her og nu
14. oktober 2016 af Rita Simonsen

Kielberg Advokaters familieretsadvokater har givet interview til Fyens Stiftstidende, der har bragt en artikel om arv og testamente, fremtidsfuldmagter m.v. og vigtigheden af at træffe de vigtige valg i tide.

Læs mere  
Procesafdelingen vinder sag
10. oktober 2016 af Lars Høj Andersson

Beskikket bygningssagkyndig erstatningsansvarlig for at lade karakteren K3 og bemærkninger hertil i tilstandsrapport udgå i en senere udarbejdet allonge.

Læs mere  
Kielberg Advokater har rådgivet ved salg af Stadium Sport Stores i Danmark
4. oktober 2016 af Tine Walldén Jespersen

Stadium har solgt sine danske sport stores med virkning pr. 30. september 2016 til den jyske sportskæde Sport24.

Læs mere  
Afskedigelse af handicappet medarbejder
26. september 2016 af Annette Petersen

Afskedigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Læs mere  
MgO-vindspærreplader
19. september 2016 af Lars Høj Andersson

Er beskikkede bygningssagkyndige tilstrækkeligt opmærksomme på fugtsugende vindspærreplader?

Læs mere  
Kielberg Advokater A/S udvider og åbner kontor i Vejle
11. august 2016 af Kielberg Advokater

Kielberg Advokater A/S udvider og åbner kontor i Vejle i forbindelse med, at Kielberg Advokater A/S og Walldén Advokatfirma fusionerer. I samme forbindelse indtræder advokat Tine Walldén Jespersen som medejer af Kielberg Advokater A/S.

Læs mere  
Køb og salg af lægepraksis
9. august 2016 af Lars Rasmussen

En overdragelse af en lægepraksis har mange fællestræk med en “almindelig” virksomhedsoverdragelse. Lokaliteter, inventar, personale, aftaleforhold, goodwill m.m. skal håndteres, prissættes og overdrages.

Læs mere  
Opgøret om MgO-pladerne – Entreprenørens mangelansvar eller bygherrens risiko?
28. april 2016 af Lars Høj Andersson

Byggebranchen afventer med spænding de første afgørelser i de verserende sager om placeringen af ansvaret/risikoen for anvendelsen af magnesiumholdige vindspærre-plader; de såkaldte MgO-plader.

Læs mere  
Fremtidsfuldmagter giver borgerne tryghed og sikkerhed
20. april 2016 af Lone Stemann Nielsen

Lovforslaget om fremtidsfuldmagter, der skal 3. behandles den 4. juni 2016, skal styrke demensramte borgeres mulighed for selvbestemmelse og sikkerhed med hensyn til, hvem der har ansvaret ved økonomiske og personlige beslutninger, når borgerens egne evne hertil langsomt forsvinder.

Læs mere  
Konsekvensen af reglerne om konkurskarantæne, der blev vedtaget i 2013, begynder at vise sig
7. april 2016 af Nis Stemann Knudsen

Reglerne om konkurskarantæne blev vedtaget i 2013, men er først i den seneste tid for alvor begyndt at finde anvendelse.

Læs mere  
Beskikket bygningssagkyndig erstatningsansvarlig for ikke at have konstateret rådskader
6. april 2016 af Lars Høj Andersson

Beskikket bygningssagkyndig fundet ansvarlig for ikke at have konstateret rådskader på ejendommen på steder, hvor sådanne skader typisk forekommer.

Læs mere  
Procesafdelingen vinder ejerskifteforsikringssag
22. marts 2016 af Lars Høj Andersson

Ejendommen fra starten af 1900-tallet fik i 2008 oplagt nyt tag og tagkonstruktion, idet de oprindelige spær dog blev bibeholdt. Taget var på flere punkter fejlkonstrueret, men ejerskifteforsikringsselskabet afviste dækning, bl.a. med henvisning til at selskabet ikke mente, at der var nærliggende risiko for skade.

Læs mere  
Fyret under barsel
1. marts 2016 af Annette Petersen

Det var i orden, da en lokal virksomhed afskedigede en medarbejder under barsel. Det har Ligebehandlingsnævnet netop slået fast.

Læs mere  
Arbejdsgivers ansvar ved arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden
20. januar 2016 af Annette Petersen

Den 1. januar 2016 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, hvorefter arbejdsgiveren er forpligtet til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. I henhold til arbejdsmiljøloven har arbejdsgivere en forpligtelse til at sikre, at arbejdet tilrettelægges, planlægges og udføres fuldt forsvarligt inden for arbejdstiden.

Læs mere  
Sælger ikke fri for ansvar i anledning af mangler ved omfangsdræn
14. april 2015 af Lars Høj Andersson

En køber af en boligejendom konstaterede efter overtagelse af ejendommen fugtskader i boligens kælder og anlagde herefter sag imod sælger med påstand om et forholdsmæssigt afslag svarende til udbedringsomkostningerne på overtagelsestidspunktet.

Læs mere  
Sælger erstatningsansvarlig i anledning af mangler på tag og tagkonstruktion
4. marts 2015 af Lars Høj Andersson

Sælger erstatningsansvarlig i anledning af mangler på tag og tagkonstruktion, idet retten vurderede, at det udførte arbejde var udført som selvbyg, og idet sælger ikke havde afgivet oplysning herom i forbindelse med ejendomshandlen.

Læs mere  
Forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelse pr. 1. februar 2015
13. februar 2015 af Annette Petersen

Hidtil har funktionærer været berettiget til fratrædelsesgodtgørelse på hhv. 1, 2 og 3 måneders løn efter hhv. 12, 15 og 18 års beskæftigelse.

Læs mere