Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Omregistrering af IVS

Mange iværksætterselskaber risikerer tvangsopløsning

Fredag den 15. oktober 2021 er der frist til at få omregistreret sit iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS). Hvis fristen ikke overholdes, vil iværksætterselskabet blive tvangsopløst.

I skrivende stund er der stadig mere end 10.000 iværksætterselskaber, der ikke har gennemført en omregistrering og derfor står over for at blive tvangsopløst.

Sådan omregistreres et iværksætterselskab

Når Iværksætterselskabet skal omregistreres er der en række formalia, som skal overholdes.  Nedenfor giver vi et kort overblik over, de processer, der skal gennemføres.

  • Udarbejdelse af en generalforsamlingsprotokol fra afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er truffet beslutning om at foretage en kapitalforhøjelse i overensstemmelse med den valgte selskabsform (ApS) (se mere om kapitalkrav nedenfor)
  • Tilpasning af vedtægter i overensstemmelse med den valgte selskabsform
  • Opdatering af selskabets ejerbog
  • Gennemførelse af registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Kapitalkrav

Ved omregistrering fra IVS til ApS skal selskabskapitalen forhøjes til kr. 40.000.  Med lovændringen i 2020, som vi skrev om i denne nyhed, er der ikke længere krav om, at egenkapitalen skal være kr. 40.000.

Et iværksætterselskab (IVS) kan derfor godt have en negativ egenkapital. I så fald vil det være tilstrækkeligt alene at indskyde forskellen mellem selskabskapitalen og minimumskapitalkravet på kr. 40.000.

Eksempel: Hvis der er en negativ egenkapital og en selskabskapital på kr. 1, skal der alene indbetales kr. 39.999 for at opfylde kapitalkravet til et anpartsselskab (ApS).

Kapitalforhøjelse

Kapitalforhøjelsen i selskabet kan foretages på en af følgende måder:

  • Fondsforhøjelse, hvor selskabets frie reserver overføres til selskabskapitalen
  • Kontant forhøjelse, hvor der indskydes kontanter i selskabet. Dette kræver hjælp fra revisor, advokat eller bank.
  • Apportindskud, hvor der indskydes andre værdier end kontanter. Dette kræver hjælp fra revisor
  • Gældskonvertering, hvor långiver omdanner et lån til kapitalandele i selskabet
  • Opsparet reserve for iværksætterselskab, hvor den tvungne opsparing overføres til selskabet

Reglerne om dokumentation for gennemførelse af kapitalforhøjelsen er blevet lempet, således at der afhængig af den valgte metode til kapitalforhøjelse ikke er behov for involvering af bank og/eller rådgiver(e).

Vi anbefaler fortsat at tage en rådgiver med i processen, så selskabets ejere får den rigtige rådgivning omkring valg af selskabsform og muligheder for gennemførelse af kapitalforhøjelse.
Har du spørgsmål til omregistrering af iværksætterselskaber eller virksomhedsomdannelse i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Du kan læse mere om virksomhedsomdannelse fra personligt drevet virksomhed til kapitalselskab her.

Dato

Forfattere